Morten Karlsen

Morten Karlsen fikk diagnosen Parkinson.