Intervju Åse Stavrum Bless

Savnetspesial. Intervju med Åse Stavrum Bless som ble vitne til at ektemannen forsvant i bølgene. Han ble aldri funnet. Her på Ekne i Levanger. Video: Therese Alice Sanne