Hogstmaskin i arbeid

Her ryddes det skog i Vassfjellet