Fjerning av tagging i Trondheim

Her jobber en ansatt i Toma med å fjerne tagging på oppdrag av Trondheim kommune