Tre høyspentmaster ødelagt

En lastebil kjørte inn i høyspentmaster, noe som førte til strømbrudd i Malvik. Tipsvideo