Hovedtaler Hilde Gade

Hovedtaler Hilde Gade, leder av Trondhjem Sanitetsforening