I motsatt retning på E6

Her kommer bilen i motsatt kjøreretning på E6. Tipsvideo