Slettvold og Strupstad

Henriette Bye Slettvold – lærer på Sistranda skole, Frøya kommune, Eirik Nordgård Strupstad – kroppsøvingslærer på Frøya ungdomsskole (og Sistranda skole), Frøya kommune, Ingrid (8 mnd) og Henry (2,5 år).