Avrenning fisketransport_1.mp4

Statens vegvesen stoppet en trailer med fisk, det måtte avrenning til før sjåføren fikk kjøre videre.