Men er det ikke...?

Hennes Majestet Dronningen hilser. Fotografen innrømmer at filmen ikke ble den aller beste, på sterk zoom og en noe ustø, ivrig hånd. Leservideo: Tatiana Elsoukova