Opptak: Stortingsvalget 2021

Vi sendte direkte fra de ulike valgvakene i Trøndelag.