Valgvaken til Kristelig Folkeparti

Intervju med Øyvind Håbrekke og Geirmund Lykke