Episode 2: Enn å være sånn idiot

Petter finner en hvit flekk i skogen, som viser seg å være restene av et lam. Hva har skjedd her?