SE VIDEO:

SE VIDEO: I 2025 kan vi ha en sammenhengende gang- og sykkelvei mellom Gildheim og Pirbrua i Trondheim. Denne videoen viser hvor den kan komme på det meste av strekningen.