Tunnelskader på E6

Løse høydemarkører førte til at Helltunnelen og Stavsjøtunnelen ble stengt. Tipsvideoer