Avtroppende regjering kommer ut på Slottsplassen

Produsert av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon