Elg Markaplassen skole

Da elgkalven møtte opp i skolegården alene, tok lærer Sigmund Aagaard sjansen på å ta fram kameraet.