Terese har epilepsi og ber folk hjelpe

Terese ber folk bry seg dersom hun får epilepsianfall.