Flokken

Rissa: Etter flere dager i fjellet har Leif Arne Jåma og de to andre andelseierne i driftsgruppe sør i Fosen reinbeitedistrikt/Fovsen Njaarke fått samlet reinen. Det strømmer til med folk. Fire generasjoner og gode hjelpere skal merke, sortere, telle, sette vaksine.