Droneopptak etter ras ved E14

Video: Midt-Norge 110 sentral