Røyk fra Metrobuss

Passasjerene ble evakuert fra bussen etter røykutvikling ved Bakke bru. Tipsvideo