Flere busser sliter på det glatte null-føret

Bussene sliter på glatta sør i Trondheim - vil føre til forsinkelser