Reven kom på besøk i Tømmerdalen

Fikk rev på besøk.