Jordras ved Støren - flere boliger evakuert

14 hus er evakuert etter jordras. Video: Jenny Merete Krogstad