Se skredområdet

Vi sendte direkte fra skredområdet på E6 i Malvik