Overvåkningskamera av skredet ved Stavsjøfjelltunnelen

Opptak fra overvåkningskamera av skredet ved Stavsjøfjelltunnelen.