Flere gutter mangler fosterhjem i Midt-Norge

Årlig er det rundt 200 barn som trenger fosterhjem.