Hjemme hos Monica og John Tore Syrstad

Kastet vateren og flyttet unna stasmøblene