forsiden / Meninger / Leder

Et dårlig forslag om barnehager

Adresseavisen mener

Et dårlig forslag om barnehager

Samarbeid mellom offentlig og privat sektor er et viktig fundament for velferdssamfunnet. Å forby utbytte fra private barnehager er et dårlig forslag.
UTBYTTEFRITT: SVs landsmøte skal ta stilling til et forslag om å kreve forbud mot utbytte i private barnehager. Illustrasjonsfoto
(Foto: Marit Langseth)

UTBYTTEFRITT: SVs landsmøte skal ta stilling til et forslag om å kreve forbud mot utbytte i private barnehager. Illustrasjonsfoto Foto: Marit Langseth

Leses nå
 

Saken oppdateres.

Ifølge NRKstøtter ni av Aps fylkesledere kravet fra SV om å forby utbytte fra private barnehager. Ap i Trondheim har varslet at de vil fremme forslag om utbytteforbud på Aps landsmøte i april.

Det er forbud mot utbytte fra skoledrift, mens det er en begrensning i barnehager. Hovedargumentet for utbytteforbud er å hindre at noen skal bli rike på en viktig velferdstjeneste. Det er derfor flertallet i bystyret i Trondheim har gått til kamp mot kommersielle barnehager.

Barnehageforliketfra 2003 ville ikke vært mulig å gjennomføre uten private barnehager. Veier ville ikke blitt bygd, brøytet eller strødd hvis det ikke var for private entreprenører. Hvem er det som bygger skoler og sykehjem? Advokater og en skog av ulike rådgivere i privateide foretak har staten som stor kunde. Listen er lang over virksomheter som er del av samspillet mellom offentlig og privat sektor. Noen av dem tjener godt, enkelte er til og med børsnoterte utbyttemaskiner.

Fastlegerutgjør ryggraden i helsevesenet. De driver privat virksomhet og henter lønn og utbytte fra kombinasjonen av pasientinntekter og statlig driftstilskudd. Det er ingen grunn til å skjerme leger og en rekke andre hvis man virkelig mener at det er feil at noen «skal bli rike på skattebetalernes bekostning».

Men barnehagerer vel et enklere symbol å gripe til, enn å ta for seg alle de sammenvevde mekanismene av offentlig og privat virksomhet som i sum utgjør velferdssamfunnet. Det må gjerne vurderes å skjerpe kravene til innhold i barnehager og krav til lønn og pensjon for de ansatte, men utbytteforbud er rett og slett et dårlig forslag.

Det hjelper ikkeå gå til legen for den som får allergiske reaksjoner av private løsninger. Legen jobber sannsynligvis i en privat bedrift.

comments powered by Disqus
Fikk du med deg disse?