Kjøpte eiendom med strandlinje. Ble saksøkt og måtte kjøpe strandlinjen på nytt.

Eiendomskjøpet ble ikke som de hadde sett for seg. Megleren er felt for brudd på god meglerskikk.