Her skal de bygge landets grønneste nabolag

Produsert av Adresseavisen Brand Studio for Trym Bolig, Heimdal bolig, Fredensborg Bolig og Byggteknikk Prosjekt

Font

Kun ti minutter unna den pulserende bykjernen i sentrum av Trondheim skal det nå utvikles en ny bydel. Med fasiliteter som blant annet butikker, skole, barnehager, aktivitetsanlegg og helse- og velferdssenter, vil Brøset tilby noe for alle. Det som får denne bydelen til å virkelig skille seg ut som moderne og fremtidsrettet, er det tydelige fokuset på grønne og bærekraftige løsninger.

Allerede for ti år siden utarbeidet Trondheim kommune en ambisiøs områdeplan for hva som skulle skje med det store jordområdet på Brøset. Nå har fire store utbyggere påtatt seg jobben med å sette planen ut i live, og det med enda større ambisjoner enn den opprinnelige planen.

- Vi tør å påstå at det ikke er noen andre boligprosjekter som kan tilby et like bredt helhetstilbud innen smarte mobilitetsløsninger, bebyggelse og grøntarealer som det vi legger opp til på Brøset, forteller Børge Aunaas.

Han er prosjektdirektør i Heimdal Bolig, og sammen med Trym Bolig, Fredensborg Bolig og Byggteknikk Prosjekt skal de nå gå i gang med å bygge det som skal bli Norges grønneste nabolag.  

Vil gjøre det enkelt å leve grønnere

Ved å la over halvparten av området på Brøset være grøntarealer, har de fire utbyggerne store planer og ambisjoner for å gjøre det enklere for alle å leve et godt og grønt liv i den nye bydelen. Daan Boonstra i Norconsult er engasjert som bærekraftsrådgiver for prosjektet, og jobber med å finne de beste og mest bærekraftige løsningene for Brøset.

- Grunnsteinen til bærekraftsambisjonene til prosjektet er at det skal være et godt sted for beboerne. Bydelen skal være et såkalt «zero emission»- nabolag, men i stedet for å kun fokusere på det tekniske med utbyggingen, har vi også sett på hva verdien vil være for de som skal bo der, forklarer Daan.

Gode og smarte mobilitetsløsninger er mye av nøkkelen til hvordan Brøset skal skille seg fra andre boligprosjekter. Daan forklarer at mobilitet ikke bare handler om hvordan du kommer deg til og fra jobb, eller å ha et bilfritt nabolag.

Glasses, Smile, Window, Table, Camera

- Planlegger man bilfrie nabolag, bygger man ofte en stor parkeringskjeller under bakken for å gi en prioritert plass til privatbilene. Da vil klimautslippene til og fra nabolaget fortsatt være høye, fordi bilen er lett tilgjengelig for folk, som da medfører at den brukes mer. På Brøset snakker vi heller om en mobilitetskjeller, forteller Daan.

Mobilitetskjelleren vil ikke bare være en parkeringsplass for beboernes private biler, men også for deletransport, slik som bildeling og sykkeldeling. Målet er at det skal være enkelt å leve uten egen bil. Derfor vil det tilrettelegges særlig for syklister i mobilitetskjelleren, og for ulike former for deletransport, mens private biler kommer i siste rekke. Kjelleren skal også være et sted for andre tilbud som nyttekjøretøy, pakke- og matleveringstjenester. Mobilitetskjellere er både lagt til rette for nød og nyttekjøring, slik at vi får eliminert nesten all bilkjøring inne i boligfeltene.

Unikt fra første spadetak

Allerede fra første byggetrinn vil beboerne på Brøset kunne benytte seg av det brede tjenestetilbudet i bydelen. Sykkelveier skal knyttes sammen og bygges videre gjennom hele bydelen. Det skal også bygges en egen kollektivgate for å unngå at bilene finner nye snarveier gjennom Brøset og områdene rundt.

- Vi legger til rette for et svært godt kollektivtilbud på Brøset. Med god forbindelse til arbeid og andre fritidstilbud. Målet vårt er at beboerne skal kunne leve så bilfritt som overhodet mulig, og da er det aller viktigste grepet vi kan gjøre, å kunne tilby alt man trenger i hverdagen innen gå- eller sykkelavstand, forklarer Diana van der Meer i Trym Bolig.

- På Brøset skal det være skole, barnehager, butikker, kafé og restauranter, og flest mulig av de tilbudene du besøker ofte, som for eksempel frisør, slik at alt det viktigste man bruker i hverdagen er inne i bydelen.

Ved å legge til rette for et godt mobilitetstilbud fra første byggetrinn, håper utbyggerne å kunne mane frem gode vaner hos beboerne fra dagen man pakker opp første flytteeske.

Husk lyd!

Lett å leve miljøvennlig:

Norges grønneste nabolag

Det ligger høye ambisjoner til grunn når de fire utbyggerne forteller at de vil bygge landets grønneste nabolag. Det krever innovative løsninger, og evnen til å hele tiden benytte de mest lønnsomme og bærekraftige byggemåtene.

- Vi har utarbeidet en egen bærekraftrapport for Brøset-prosjektet. Denne rapporten beskriver prosjektets miljøambisjoner og mange ulike tiltak som skal implementeres i de kommende byggeprosjektene. Tiltakene beskrevet i denne rapporten skal imidlertid ikke være noen tvangstrøye. Vi ønsker ikke å si nå at «vi skal bruke denne metoden for å bygge hele Brøset», men heller utvikle oss med tiden vi bygger i, forteller Daan.

Som det meste innen teknologi og innovasjon, er også byggebransjen i konstant utvikling. Det kan derfor være utfordrende for boligprosjekter å binde seg til én bestemt teknisk løsning.

- På Brøset har vi lagt vekt på å finne løsninger som gjør at vi hele tiden kan henge med i tiden. Ofte ser vi at nullutslipps-prosjekter ender med å bli for dyrt, og at byggeplanen endres til tekniske løsninger som gir mer utslipp underveis i prosjektet. Det ønsker ikke vi. Derfor ser vi på totaliteten for hvert byggetrinn: Hvilke bærekraftige løsninger kan vi benytte denne gangen som er økonomisk gjennomførbare, og gir gode resultater for klima og miljø? Det vil hele tiden komme nye, smarte og bærekraftige løsninger, og med denne modellen kan vi hele tiden være i forkant og utnytte disse, forklarer han.

Flash photography, Forehead, Face, Cheek, Smile, Lip, Chin, Eyelash, Jaw, Sleeve

En bydel for alle

Brøset skal være et komplett nabolag hvor alle skal trives, uansett hvilken livsfase man befinner seg i. Derfor vil det bygges flere varierte boligtyper tilpasset et mangfold av mennesker i ulike faser.

- Det vil bli rekkehus, to-roms, tre-roms, leiligheter, men også det vi har valgt å kalle «Brøset-hus», som vil være litt annerledes enn rekkehus, forklarer Eli Grønn. Hun er arkitekt i Dyrvik Arkitekter, som sammen med Atsite landskapsarkitekter jobber med å planlegge utformingen av Brøset.

Totalt skal det bygges 945 boenheter på den delen av tomten som er under utvikling. Det legges mye vekt på bokvalitet, gode uterom, og en unik overgang mellom det man finner inne og det grønne utenfor. Når over femti prosent av prosjektet skal være grøntområder, må dette harmonere med boligplanene og selve terrenget til tomten.

- Vi er opptatt av at byggene skal møte bakken på en god måte. Med det mener vi at naturen og omgivelsene skal harmonere med boligene som bygges. Vi jobber alltid for å finne de unike kvalitetene i boligprosjekter, og i dette tilfellet handler det mye om den flotte naturen rundt og på tomta. Boligbygging handler også om den sosiale bærekraften, at folk skal møtes på torget eller i parkene til Brøset, i tillegg til at de vil ha sine egne private uteområder. Da er det viktig å bevare det grønne, forteller Eli.

Husk lyd!

Stor vekt på grøntarealer:

I samspill med naturen

Sosial bærekraft, gode nabolagskvaliteter og trivsel skal være med på å gjøre denne bydelen til et godt sted å bo. Her vil også beboerne ha et unikt tilbud innen bruk av fellesarealer både ute og inne. Det gir de som bor her muligheten til å booke ekstra gjesterom hvis man trenger det, eller å holde større fester i egne lokaler tilgjengelig for alle beboerne.  

- Ved å ha et så bredt utvalg innen fellesarealer vil beboerne kunne bo mer bærekraftig. Samtidig som det åpner opp til et større sosialt samhold, og en følelse av fellesskap med naboene man kanskje ikke får i andre bydeler, sier Børge.

Det unike med denne bydelen er hvor godt alt er tilrettelagt til den enkelte. Med smarte planløsninger, romslige gågater, gjesteleiligheter og store park- og uteområder ønsker Brøset å bli fremtidens nabolag.

- Vi skal blant annet hente frem en gjenfylt bekk som naturlig går gjennom tomten. I tillegg skal vi utnytte det flotte ravine-landskapet som utfolder seg på Brøset. Det vil bli sanse-parker, aktivitetsparker, egne områder for utedyrking og sosiale møteplasser både innendørs og utendørs, forteller Diana.

 - Ambisjonene våre er at beboerne skal få en unik tilhørighet og et fellesskap ulikt noe annet ved å være på Brøset. Hvor mange boligprosjekter kan si at de har et eget fotballag, eller et eget korps? Det kan vi få til på Brøset, avslutter Diana med et smil.   

Font
Font, Rectangle

Om artiklene fra Brand Studio

Innholdet i denne artikkelen er ikke skrevet av redaksjonen, men av Adresseavisen Brand Studio, en del av mediehusets annonseavdeling. Vi er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser er utydelig, gi oss gjerne beskjed på e-post.

Synes du denne type artikler ser spennende ut?
Ta kontakt så hjelper vi deg gjerne.

© Copyright Adresseavisen Brand Studio

Azure, Font
Logo, Font, Text
Font