ANNONSØRINNHOLD

Azure, Font

Det er Norske Skog Skogn som står for det meste av selve papirproduksjonen.

– Mesteparten av tømmeret som kommer hit stammer fra Trøndelag og Norge. Vi får også inn litt tømmer fra våre naboer i Sverige. Vi er opptatt av at det skal være mest mulig kortreist, sier Strøm.

HMS-sjef Ruth Anita Strøm forteller at tømmeret de benytter seg av er nøye utvalgt.

– I de siste årene har vi sørget for at mer og mer tømmer kommer med tog, med tanke på å minske CO2-avtrykket, forklarer Strøm.

Tømmeret kommer til Norske Skog Skogn enten via sjøen, jernbane eller via E6.

Når tømmeret er på plass, starter prosessen med å forvandle trær til papir.

Husk lyd!

Slik produseres papir:

Husk lyd!

Slik produseres papir:

Når papiret er klart, losses de opp på lastebiler eller båt og sendes ut til kundene – denne gangen går ferden til Møre og Romsdal – nærmere bestemt Polaris Trykks trykkeri i Ålesund.

Når papiret er klart, losses de opp på lastebiler eller båt og sendes ut til kundene – denne gangen går ferden til Møre og Romsdal – nærmere bestem Polaris Trykks moderne trykkeri i Ålesund.

Polaris Trykk har lokaler spredt over hele landet – fra Alta i nord til Arendal i sør. Her i Ålesund er det 21 dyktige personer som jobber i trykkeriet.

– Maskinparken vår er veldig allsidig og effektiv. Vi har en high speed-presse, som gjør at vi kan produsere et veldig stort volum, forteller Grim Kvasnes, trykker og HMS-ansvarlig for Polaris Trykk i Ålesund.

– Her produserer vi 25 avistitler, som står for rundt 25 prosent av volumet. Resten av det vi produserer er blant annet reklameaviser og bilag, sier Kvasnes.

Husk lyd!

Slik er trykkeriprosessen:

Husk lyd!

Slik er trykkeriprosessen:

Maskinparken er moderne, og trykkeprosessen er lagt opp på en så bærekraftig måte som mulig.

– Vi i Polaris Trykk har i lang tid jobbet målrettet med bærekraft, og vi har hatt et tydelig mål om å bli mer miljøvennlig. Det er noe vi som jobber her setter stor pris på, og det skaper stolthet når vi klarer å forbedre oss, sier Kvasnes.

Konkrete tiltak for bærekraftig produksjon

Blue, Workwear

Mindre papirsvinn

Når papirrullen som brukes i trykkeprosessen er tom, er det faktisk igjen omtrent 40 meter papir. Tidligere gikk dette papiret i restavfall. Kloke hoder på Polaris Trykk Ålesund gikk sammen og laget en «papiravspolingsmaskin». Slik kan Polaris Trykk forhindre at flere kilometer med papir havner i restavfallet, og kan heller gå til produksjon av nytt papir.

Fixture

Reduksjon av fargeavfall

Polaris Trykk har satt inn tiltak for å minske svinn og avfall av farger. Blant annet ved å ta i bruk et automatisk fargejusteringssystem, som gjør at trykkeriet har et minimalt forbruk av farger. – Vi var en av de første i verden med dette systemet, og det har gitt oss en god effekt. Det er veldig givende å se at det vi gjør gir resultater, forteller Kvasnes.

Plastreduksjon

Polaris Trykk Ålesund har i flere år hatt stort fokus på det å redusere plastforbruket. Og det har gitt resultater! Fra 2016 til 2021 har de redusert forbruket fra 28 tonn til syv tonn. Alt av plast blir selvfølgelig resirkulert og blir brukt igjen som folie. Selv om forbruket har gått veldig mye ned, jobber de fortsatt med tiltak for å redusere det ytterligere.

Mindre papirsvinn
Når papirrullen som brukes i trykkeprosessen er tom, er det faktisk igjen omtrent 40 meter papir. Tidligere gikk dette papiret i restavfall. Kloke hoder på Polaris Trykk Ålesund gikk sammen og laget en «papiravspolingsmaskin». På en slik måte kan Polaris Trykk forhindre at flere kilometer med papir havner i restavfallet, og kan heller gå til produksjon av nytt papir.
Reduksjon av fargeavfall
Polaris Trykk har satt inn tiltak for å minske svinn og avfall av farger. Blant annet ved å ta i bruk et automatisk fargejusteringssystem, som gjør at trykkeriet har et minimalt forbruk av farger. – Vi var en av de første i verden med dette systemet, og det har gitt oss en god effekt. Det er veldig givende å se at det vi gjør gir resultater, forteller Kvasnes.
Plastreduksjon
Polaris Trykk Ålesund har i flere år hatt stort fokus på det å redusere plastforbruket. Og det har gitt resultater! Fra 2016 til 2021 har de redusert forbruket fra 28 tonn til syv tonn. Alt av plast blir selvfølgelig resirkulert og blir brukt igjen som folie. Selv om forbruket har gått veldig mye ned, jobber de fortsatt med tiltak for å redusere det ytterligere.
Mindre papirsvinn
Når papirrullen som brukes i trykkeprosessen er tom, er det faktisk igjen omtrent 40 meter papir. Tidligere gikk dette papiret i restavfall. Kloke hoder på Polaris Trykk Ålesund gikk sammen og laget en «papiravspolingsmaskin». På en slik måte kan Polaris Trykk forhindre at flere kilometer med papir havner i restavfallet, og kan heller gå til produksjon av nytt papir.
Reduksjon av fargeavfall
Polaris Trykk har satt inn tiltak for å minske svinn og avfall av farger. Blant annet ved å ta i bruk et automatisk fargejusteringssystem, som gjør at trykkeriet har et minimalt forbruk av farger. – Vi var en av de første i verden med dette systemet, og det har gitt oss en god effekt. Det er veldig givende å se at det vi gjør gir resultater, forteller Kvasnes.
Plastreduksjon
Polaris Trykk Ålesund har i flere år hatt stort fokus på det å redusere plastforbruket. Og det har gitt resultater! Fra 2016 til 2021 har de redusert forbruket fra 28 tonn til syv tonn. Alt av plast blir selvfølgelig resirkulert og blir brukt igjen som folie. Selv om forbruket har gått veldig mye ned, jobber de fortsatt med tiltak for å redusere det ytterligere.

Konkrete tiltak for bærekraftig produksjon

Kristian Austad, salgssjef i Polaris Trykk.

Product, Publication, Shelf, Smile, Shelving, Customer

Papir gir god effekt

Postkasseundersøkelsen 2021, som ble gjennomført av IPSOS på vegne av Bring, viser at reklame i postkassa fortsatt fungerer svært godt som en markedskanal.

– Undersøkelsen viser at reklame i postkassa scorer høyest på reklame som fører til kjøp hos kunden. Dette er altså mer effektivt enn blant annet reklame på e-post, Internett, digitale kundeaviser og sosiale medier, sier Kristian Austad, salgssjef i Polaris Trykk.

Undersøkelsen viser også at hele 76 prosent tar med seg post-reklamen inn i huset. Av disse svarer over seksti prosent at de tar seg tid til å lese gjennom reklamen som kommer i postkassen.

– Her kommer det også frem at folk flest har et godt inntrykk av reklame i postkassen, og at de mener at informasjonen er nyttig, sier Austad.

Papir er fortsatt troverdig og bærekraftig, og har lang levetid. Reklame i postkassen kan forsterke din kampanje, og føre til at ditt budskap skiller seg ut i mengden. Det oppleves som mer personlig, og er også konkurransedyktig på pris.

Kristian Austad

Martin Asbøll er ansvarlig for bærekraftsarbeidet i Polaris Trykk. Han forteller at dette blir et viktig satsingsområde for deres trykkerier, og at de jobber aktivt for å minske klimaavtrykket til konsernet.

– Vi skal være Norges mest fremoverlente og fremtidsrettede trykkerikonsern. Da forplikter vi oss en del, sier Asbøll med et smil.

– Nå jobber vi med å miljøfyrtårnsertifisere alle våre trykkerier. Slik at vi holder samme standard på både internkontroll, miljøarbeid, sortering og rapportering. Det er en god start i riktig retning, legger han til.

Husk lyd!

– Stort fokus på resirkulering

Husk lyd!

– Stort fokus på resirkulering

– Det gjør oss også veldig fleksible med tanke på både trykkoppdrag og transport. Hos oss har du muligheten til å få distribuert dine trykksaker over hele landet på en effektiv måte, legger han til.

– Det gir jo oss muligheten til å tilby kundene våre så kortreist trykking som mulig. Da slipper man å sende pakker med aviser med fly, og heller trykke ting lokalt, sier Asbøll.

I tillegg til Ålesund finner du Polaris Trykk over hele vårt landstrakte land. Asbøll mener at det er mange fordeler ved å være desentralisert.

– Det gjør oss også veldig fleksible med tanke på både trykkoppdrag og transport. Hos oss har du muligheten til å få distribuert dine trykksaker over hele landet på en effektiv måte, legger han til.

– Det gir jo oss muligheten til å tilby kundene våre så kortreist trykking som mulig. Da slipper man å sende pakker med aviser med fly, og heller trykke ting lokalt, sier Asbøll.

I tillegg til Ålesund finner du Polaris Trykk over hele vårt landstrakte land. Martin mener at det er mange fordeler ved å være desentralisert.

Polaris Trykk jobber med å få ned plastforbruket innad i konsernet. I Ålesund har de siden 2016 redusert plastforbruket fra 28 tonn til 7 tonn i året.

– Vi er fornøyde med det, men vi har fortsatt en vei å gå. Derfor ser vi hele tiden etter nye løsninger for å redusere plastforbruket, sier Kvasnes.

Et av tiltakene gjør de sammen med distribusjonen, der de blant annet skal kutte ned plastbruken og heller bruke mer buntebånd.

– Så når avisen er trykket og leveres i postkassen din, skal du føle deg trygg på at vi gjør vårt ytterste for at produktet og tjenestene vi leverer skal være så bærekraftig som mulig. Og vi jobber hele tiden for å forbedre oss, sier Asbøll.

– Vi har en sorteringsgrad på over 90 prosent, og vi jobber hele tiden for å øke det tallet, sier Asbøll.

Hos Polaris Trykk resirkuleres det meste. Trykkplater av aluminium blir sortert og ender kanskje gjenvunnet til brusbokser, sykler eller telys. Plast blir også gjenvunnet til ny folie.

Asbøll sier at papir er noe av det mest resirkulerbare materialet som finnes. Derfor blir alt av uleste aviser komprimert og resirkulert.

– Vi mottar returpapir fra hele Norge og Europa. Det vi i hovedsak tar imot er gamle aviser, reklame og ukeblad. Her renser vi bort trykksverten og lager ny papirmasse, forteller Ruth Anita Strøm fra Norske Skog Skogn.

Slik er papirets reise fra A til Å. Fra skogen, til Norske Skog, til Polaris Trykk, til deg og tilbake til Norske Skog igjen.

ANNONSØRINNHOLD

Innholdet i denne artikkelen er ikke skrevet av redaksjonen, men av Adresseavisen Brand Studio, en del av mediehusets annonseavdeling. Vi er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser er utydelig, gi oss gjerne beskjed på e-post.

Synes du denne type artikler ser spennende ut?
Ta kontakt så hjelper vi deg gjerne.

© Copyright Adresseavisen Brand Studio

Azure, Font