Polaris Media satser stort – nå søker de deg som vil være med å utvikle mediebransjen

Produsert av Adresseavisen Brand Studio for Polaris Media

Rectangle

Polaris Media har hatt en betydelig vekst de siste årene. Nå ser konsernet etter flere nøkkelpersoner, som skal være med å drive ambisjonene videre.

Magnus Hallan, forretningsutvikler i Polaris Media, forteller at konsernet er inne i en spennende tid.

Interior design, Eyewear

Midt i hjertet av Trondheim ligger Adressahuset. Her finner du naturlig nok Adresseavisen, men også hovedkontoret til Polaris Media, som er et av Skandinavias største medie- og trykkerikonsern.

I løpet av de siste årene har det børsnoterte selskapet mer enn doblet i størrelse – både gjennom oppkjøp og flere spennende digitale satsinger. I dag har konsernet ansvaret for 59 mediehus, 574.000 abonnenter og en årlig omsetning på 3,5 milliarder kroner.

- Porteføljen av mediehus er siden 2019 styrket med blant annet Fædrelandsvennen, Agderposten og Varden. Med to nye regioner i Sør og Vest representerer konsernet nå en nasjonal bredde. Videre har vi etablert oss i Sverige gjennom oppkjøpet av Stampen media. I sum gir dette oss mange muligheter, og stort spillerom. Vi er i en veldig spennende tid nå, sier Magnus Hallan, forretningsutvikler i Polaris Media.


En fersk kvartalsrapport viser at pilene stadig peker oppover for konsernet, og nylig ble det også kjent at de har økt sin satsning på streaming og investert innenfor esport.

For å fortsette veksten og skape nye muligheter, trenger de flere dyktige folk på laget.


Du finne lenker til stillingene nederst i saken!

- Det er ikke ofte vi lyser ut fire sentrale konsernposisjoner, og det finnes ikke så mange lignende stillinger i Trondheims-regionen.

- Dette er derfor en sjelden mulighet til å bli en del av et ambisiøst konsern og team, sier Mari Brænd, leder for prosjekt og forretningsutvikling i Polaris Media.

Nøkkelroller for framtiden

De fire stillingene som lyses ut nå er innenfor forretningsutvikling og produktutvikling – med fingeren på pulsen i skandinavisk mediebransje.

- Den videre digitaliseringen i mediebransjen er utrolig viktig, og vi må tilnærme oss digitaliseringen som et raskt bevegende mål, med både teknologi og brukervaner i stadig endring. Vi må hele tiden evne å tilpasse oss, så her vil du få  muligheten til å jobbe med varierte prosjekter, som har stor betydning for hele konsernet, sier Hallan.

Polaris Media er ikke nødvendigvis på utkikk etter folk med bakgrunn fra mediebransjen. Det er forretningsutvikler Brænd, som startet i Polaris Media i august 2020, et eksempel på. Hun kom til Trondheim etter å ha jobbet som konsulent i Oslo.

- Vi søker nok de riktige profilene i større grad enn bransjeerfaring. Bransjeerfaring ligger det nok av i teamet du jobber med – så her vil læringskurven være bratt. Dette var også tilfellet for min del da jeg startet, men med dyktige kolleger og spennende prosjekter, klarer man nokså raskt å navigere på tvers av forretningsområdene.

- I riktig profil ligger det også at engasjementet må være der. Vi er opptatt av gode prestasjoner, men samtidig skal vi ha det gøy på veien. Vi ønsker at folk skal trives og være hos oss over tid, og da er det viktig at vi har det bra på jobb sammen, legger hun til.


Vil du vite mer om stillingene? Du finner dem nederst i saken!

Marie Willumsen, leder Polaris Media Annonse, Mari Brænd, leder for prosjekt og forretningsuvikling og Magnus Hallan, forretningsutvikler i Polaris Media.

Mari Brænd og Magnus Hallan forteller at man har store muligheter til å utvikle seg i Polaris Media.

Personal computer, Smile, Table, Furniture, Laptop, Chair, Desk

Store utviklingsmuligheter

Spennvidden i ansvarsområdene gir de ansatte verdifull erfaring, og ikke minst; muligheter til å utvikle sin videre karriere i konsernet.

- Siden disse rollene vil jobbe på tvers av konsernet så blir du sittende i en unik posisjon til å se helheten. Du vil derfor ha et godt utgangspunkt for en spennende videre karriere, og mange i lignende roller har gått over i andre stillinger med mer ansvar. Jeg tenker det er en av fordelene med å være del av et større konsern - at en kan få nye muligheter uten å måtte bytte arbeidsgiver, sier Brænd.

- Og selv om vi er blitt et stort konsern så er det fortsatt kort vei til beslutning. Ved nettopp å se helheten av våre markeder, vår tekniske rigg og ikke minst vår organisasjon, er det mulig å kartlegge mulighetsrommet. Du kan da foreslå ulike initiativer som i mange tilfeller blir til prosjekter. Gjennom dette vil man i praksis påvirke egne ansvarsområder. Det er kanskje den beste måten å utvikle seg på, legger Hallan til.

De forteller at de ser veldig frem til å få på plass forsterkinger til teamene sine. Og er du nysgjerrig på mulighetene som ligger i Polaris Media i tiden fremover, oppfordrer de deg til å ta kontakt.

- Mediebransjen er stor og kompleks, og man får ofte litt tydeligere bilde av hva Polaris Media jobber med, hva stillingene går ut på og ikke minst mulighetene du får, over en samtale, sier Brænd.

Her er noen av oppgavene til en forretningsutvikler i Polaris Media:

 • Lede og bistå i prioriterte prosjekter i konsernet, innen medieregionene og innen de enkelte fagområdene .

 • Ta en aktiv rolle i å identifisere og fremme utviklings- og forbedringsmuligheter i konsernet

 • Bistå i arbeidet med investeringsbeslutninger

 • Bidra til og fasilitere strategiprosesser og strategisamlinger

 • Forberede beslutningsunderlag til konsernledelsen og -styret

 • Være oppdatert på digitale trender og industriutvikling


Her kan du lese mer om stillingene!

Azure

Her er noen av oppgavene til en BI-utvikler i Polaris Media:

 • Datafangst, lagring og modellering av data fra ulike systemer

 • Klargjøre datakilder for visualisering i Tableau

 • Samarbeide med produkt- og forretningsutvikling for å sikre at produkt og salgsmiljøene har nødvendig innsikt og tilgang til data

 • Samarbeide med data og analyse-miljøer innen de andre forretningsområdene

 • Avklare behov og spesifisere løsninger

 • Drift og forvaltning av plattformen


 • Her kan du lese mer om stillingen!

Azure

Noen av oppgavene til produktansvarlig annonse i Polaris Media:

 • Hovedansvar for drift og videreutvikling av Polaris Medias felles digitale produktportefølje

 • Optimere salget av det totale digitale varelageret på tvers av de ulike salgskanalene (Yield management)

 • Prosjektledelse av utviklings- og implementeringsløp som berører felles produktportefølje

 • Sørge for at produktporteføljen leverer på definerte kvalitetskrav

 • Bidra i det videre innsiktsarbeidet, herunder utvikling av rapporter og analyser for salg og støttefunksjoner

 • Informasjon til salg om nyheter og endringer i produktporteføljen


Her kan du lese mer om stillingen!

Azure

Om artiklene fra Brand Studio

Innholdet i denne artikkelen er ikke skrevet av redaksjonen, men av Adresseavisen Brand Studio, en del av mediehusets annonseavdeling. Vi er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser er utydelig, gi oss gjerne beskjed på e-post.

Synes du denne type artikler ser spennende ut?
Ta kontakt så hjelper vi deg gjerne.

© Copyright Adresseavisen Brand Studio

Azure, Font
Logo, Font, Text
Rectangle