Disse har stor innsikt i de kommunale tjenestene i Midt-Norge – nå trenger de flere på laget

Produsert av Adresseavisen Brand Studio for Revisjon Midt-Norge


Det skjer mye spennende hos Revisjon Midt-Norge om dagen. Som Norges største offentlig eide revisjonsselskap har de et stort ansvar på sine skuldre. Nå søker de en ny kollega som kan være med å holde orden på kommunene i Midt-Norge.


Midt i sentrum av Trondheim sitter 13 dyktige mennesker som hver dag jobber for å sikre at kommunene yter de tjenestene de skal, og at skattepengene brukes riktig.

– Vi har en god kompetansebase her i bedriften, og den teamjobben vi gjør er viktig for å kunne ta de beste vurderingene på de ulike oppdragene. Det stilles høye krav, men det er også det som gjør jobben så spennende, forteller fagleder for forvaltningsrevisjon i Revisjon Midt-Norge, Tor Arne Stubbe.

Bedriften trenger nå en ny engasjert forvaltningsrevisor som kan bidra med å styrke laget til revisjonsbedriften.


Tor Arne Stubbe leter etter deg som er samfunnsengasjert, nysgjerrig og uredd i rollen som ny forvaltningsrevisor.

Reviderer store tjenesteleverandører

I Revisjon Midt-Norge sitter det samfunnsøkonomer, sosiologer, statsvitere og jurister som sammen jobber for å gi folkevalgte et godt beslutningsgrunnlag, for å utvikle og forbedre kommuner og kommunale selskap.

Revisjonsbedriften er fordelt på ti kontorer i hele regionen, med hovedkontor i Steinkjer. Til sammen er de 44 ansatte som sørger for at regnskapene i kommunene er riktige, og at tjenestene som i gis i kommunene er i tråd med kravene som gjelder.

– Vår viktigste jobb er å kontrollere at kommunene har regnskapene i orden og at de overholder lov og regelverk, iverksetter politiske vedtak og følger nasjonale anbefalinger om hvordan kommunale tjenester skal utføres, sier Stubbe.

Revisjon Midt-Norge reviderer store tjenesteleverandører som er viktige for folk flest; som blant annet skoler, barnehager og sykehjem.

– Det er et stort ansvar, og en viktig jobb som har stor påvirkning på folks hverdag i kommunene. Det føles bra og være med å skape tillit og trygghet, sier Stubbe.


Her kan du lese mer om hva de jobber med i Revisjon Midt-Norge

– Hva ser dere etter i den nye forvaltningsrevisoren?

– For å kunne gjøre en god jobb som forvaltningsrevisor hos oss, må du først og fremst være samfunnsengasjert og vite hva offentlig virksomhet handler om. Det er også en stor fordel om vedkommende har metodekompetanse og er god til å samarbeide med ulike mennesker.

Stubbe presiserer at du ikke kan være redd for å ta viktige samtaler med toppledere i store organisasjoner, og du må være tøff nok til å snakke foran større forsamlinger.

– Som nyansatt her blir du kastet på dypt vann ganske fort, men med en trygg gjeng av kompetente kolleger rundt deg. Vi er utrolig opptatt av teamarbeid og ønsker å spille hverandre god. Du får en bratt læringskurve og får nok ganske tidlig erfare at det er nye ting å håndtere hver dag, legger Stubbe til.

Her kan du lese mer om stillingen i Revisjon Midt-Norge


På oppdrag for folket

Det kan ofte være mange baller i lufta i rollen som forvaltningsrevisor, og hvordan man jobber med revidering på fylke- og kommunenivå har endret seg med tiden. Anna Ølnes er utdannet sosiolog har vært i bransjen i mange år. Og hun ser tydelig en utvikling.

– Tidligere har vi brukt mye fagspråk i måten vi har kommunisert på. Nå har vi mye mer oppmerksomhet på å formidle undersøkelsene våre på en klar og tilgjengelig måte. Det gjelder både rapportene vi skriver, og måten vi presenterer resultatene i politiske fora. Samtidig har vi bevart god faglighet i undersøkelsene, forteller Ølnes.

Ølnes startet som forvaltningsrevisor i en mindre revisjonsbedrift, som seinere har blitt en del av Revisjon Midt-Norge.

– En stor del av jobben har alltid vært å sette seg inn i undersøkelser med nye temaer og innfallsvinkler. Variasjonen gjør at jeg sjelden har en følelse av rutine eller kjedsomhet, selv om jeg har jobbet med dette i mange år, sier hun.

Anna Ølnes jobber ofte med flere undersøkelser på en gang, og tema for prosjektene varierer for hver dag.

– Det er viktig for meg at vi jobber for samfunnet og for innbyggerne, og det gjør vi ved å få oppdrag fra våre folkevalgte politikere, forteller Ølnes.

For tiden jobber hun mest med et oppdrag der hun ser på læringssituasjonen på videregående skoler under koronapandemien. Ølnes sin jobb er å se på hvordan fylkeskommunen har håndtert denne situasjonen, og hvor godt forberedt de har vært på nye smittebølger og tiltak.

– Vi jobber ofte med flere undersøkelser samtidig, og som ofte er i ulike faser i prosessen, så det gjelder å holde tunga rett i munnen og prioritere tiden riktig, forteller hun.

Bratt læringskurve i et trygt miljø

En av de ferskeste i Revisjon Midt-Norge er samfunnsøkonom Hanne Marit Bjerkan. Hun har jobbet i bedriften i halvannet år, og har fått kjenne på hvordan det er å være ny i rollen som forvaltingsrevisor.

– Jeg fikk raskt mye ansvar da jeg begynte her, og det har vært en bratt læringskurve siden dag én. Men jeg fikk en fadder da jeg begynte og har hele veien følt at jeg har blitt tatt godt vare på, forteller Bjerkan.

– Hva er de beste med jobben din?

– Jeg liker at det er så mange spennende og varierte arbeidsoppgaver. Som forvaltningsrevisor reiser jeg mye rundt til kommunene i Midt-Norge og møter nye folk i ulike roller. Det er interessant å få et innblikk i hvordan kommunene jobber, og samspillet mellom det politiske nivået og administrasjonen i kommunene. Det er hyggelig å reise rundt sammen med kollegene, det bryter litt med det den vanlige kontorhverdagen.

Bjerkan styrer mye av dagen selv og hun merker hvor viktig det gode tverrfaglige samarbeidet har å si for faglig utvikling og arbeidsmiljøet.

– Det er stor takhøyde på jobben, og med en tverrfaglig faggruppe så utfyller vi hverandre på en veldig god måte, sier Bjerkan.

Hun har en klar beskjed til de som vurderer å søke:

– Hvis du ønsker å jobbe tett på det politiske nivået, og vil være med på å forbedre forvaltningen i kommuner i Midt-Norge så synes jeg du skal søke, anbefaler Bjerkan.


Er du den rette personen som kan styrke laget i Revisjon Midt-Norge? Her kan du søke på stillingen!

Om artiklene fra Brand Studio

Innholdet i denne artikkelen er ikke skrevet av redaksjonen, men av Adresseavisen Brand Studio, en del av mediehusets annonseavdeling. Vi er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser er utydelig, gi oss gjerne beskjed på e-post.

Synes du denne type artikler ser spennende ut?
Ta kontakt så hjelper vi deg gjerne.

© Copyright Adresseavisen Brand Studio

Font
Logo, Font, Text