Desperate småbarnsforeldre søker til det alternative

Nordmenn bruker 3,8 milliarder årlig på besøk hos alternative behandlere.

Foreldre bør være klar over at de har et svakere rettsvern når barna mottar behandling fra ikke-helsepersonell, sammenlignet med det fra helsepersonell, advarer Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM).