Vold i barndommen påvirker den fysiske helsen senere i livet. Særlig ett funn overrasket forskeren.

Alle former for vold i barndommen kan sette fysiske spor senere i livet, viser ny forskning. Alle former for vold i barndommen kan sette fysiske spor senere i livet, viser ny forskning. Foto: Lea Dohle