I år ønsker ungdom seg mest av alt en pause til jul

En ny mulig nedstenging var det siste i verden ungdommene ønsket seg til jul, skriver Lars Halse Kneppe, som er psykolog ved flere videregående skoler i Oslo. Foto: Stein Bjørge