Dagens foreldre er mer opptatt av å bli likt, enn av å bli respektert av barna sine. Det er et problem.