Minneord: Petter Andreas Karlsaune

Saken oppdateres.

PETTER ANDREAS KARLSAUNE

Petter Karlsaune døde 26. januar etter noen tids sykdom, bare 46 år gammel.

Petter ble født i Ås, men vokste opp i Verdal. I 1994 ble han han uteksaminert som sivilingeniør i miljø- og ressursteknikk ved Norges Tekniske Høgskole, nå NTNU. Han var også en habil musiker, både på kirkeorgel og fløyte.

I 1999 ble han ansatt i Bio Varme AS i Oslo, først som prosjektingeniør for å utvikle og bygge ut fjernvarmeanlegg rundt om i Norge, senere som prosjektleder. Disse oppgavene kom han til å arbeide med i ulike sammenhenger resten av sitt yrkesaktive liv. Hans arbeid ble en del av den landsomfattende satsningen på fornybar fjernvarme tidlig på 2000-tallet. Det samfunnsengasjement som lå i denne oppgaven var en drivkraft for ham.

Utbyggingen av fjernvarme krevde en bred faglig interesse, og dette passet godt for Petter. Som prosjektleder hadde han ansvar for både planlegging og prosjektering, utbygging og ferdigstilling av anlegget. I tillegg var han fagansvarlig for virksomheten både i miljøspørsmål, og for IT-aktiviteter.

Etter at Bio Varme AS ble en del av Statkraft Varme AS i 2012, fikk han konsentrere seg mer om prosjektlederarbeidet. I mange år hadde han ansvaret for all utvikling og utbygging av hele fjernvarmenettet i Sandefjord, et krevende prosjekt hvor Petter fikk vist sin faglige tyngde og sine gode menneskelige egenskaper.

Petter var en kunnskapsrik og omgjengelig person som hadde et smil til alle. Han hadde ro og tid til å prate med kolleger, kunder og de som arbeidet for ham, selv om han hadde det travelt. Vi savner en god kollega og venn som døde midt i livet.

Fremfor alt var han en familiemann. Han snakket pent om sine nærmeste. En god partner for sin kone Hilde og en omsorgsfull far for sine tre barn Håvard, Magnus og Ingrid. De bærer den tyngste sorgen.

Torbjørn Mehli

Tormod Gevelt

Jomar Sætre

May Toril Moen

Minneord i Adresseavisen

Adresseavisen publiserer innsendte minneord i papiravisen og digitalt. Les flere minneord her.

Vi tar gjerne imot innsendte minneord. Teksten bør ikke være mer enn 1800 tegn med mellomrom, og minneordet bør sendes inn senest én måned etter dødsfallet. Vi tar også imot bilder. Send det til folk@adresseavisen.no

Minneordene skal skrives i omtaleform og bør inneholde dato for dødsfallet og alder på avdøde.

Minneordet publiseres på adressa.no fortløpende og i papiravisen ved første anledning.

På forsiden nå