Dette er dagens begravelser og bisettelser

Dette er dagens begravelser og bisettelser i Midt-Norge tirsdag 9. april 2019.

Havstein kirke: