Minneord Harald Schrader

Harald Schrader døde 31. januar 2021, 76 år gammel. Han ble født i Tyskland med norsk mor og fikk medisinsk utdanning i Tyskland, der mange spådde ham en stor karriere. Som sterk tilhenger av den nordiske modellen for helsevesenet flyttet han tidlig til Norge hvor han ble utdannet som nevrolog ved Rikshospitalet. Fra 1987 til han gikk av i 2009 var han ansatt i Trondheim som overlege og professor ved St. Olavs hospital og NTNU.