Minneord Lisbeth Roel

Det var med stor sorg vi 13.august mottok det triste budskapet om at Lisbeth Roel var gått bort i en alder av 72 år. Lisbeth ble ansatt ved Institutt for Industriell kjemi, NTH i 1980. Den gangen var hun ansatt i den eneste administrative stillingen ved instituttet. Før PC-ens tid var også det meste av skrivearbeidet som kompendier, publikasjoner og brev en del av Lisbeths arbeid. Hun hadde derfor oversikt over alt som skjedde på instituttet, en voldsom arbeidskapasitet og ikke minst en stor ansvarsfølelse, alt skulle gjøres riktig og til rett tid.