Minneord Erna Fredriksen

Erna Fredriksen, født Langhelle, døde 30. november, 96 år gammel.