Minneord Olina Storsand

Trondheim Senterpartis nestor, tidligere stortingsrepresentant Olina Storsand døde 18. desember, 99 år gammel. Olina, med pikenavnet Dalum, ble født i Hemne i 1922. I 1945 giftet hun med sin Johan og de bosatte seg i Trondheim. Hun hadde et organisasjonstalent og samfunnsengasjement og var blant annet sekretær i Trøndelag skogkontor og kontorassistent i Sør-Trøndelag Bondelag. I 1966 ble Olina ansatt som fylkessekretær i Sør-Trøndelag Senterparti, en jobb hun hadde til hun ble pensjonist i 1990.