– Det er fantastisk å få heve levestandarden sin litt til jul

foto