Panter du én flaske, sparer du nok energi til å fullade mobilen 70 ganger

Sjekk din egen energisparing på pantekalkulatoren.

Miljøgevinst: Det finnes en enorm miljøgevinst i form av energi ved å pante tomflasker. Foto: Kjell A. Olsen 

Infinitum er organisasjonen som siden 1999 har eid og driftet pantesystemet for gjenvinnbar embalasje i Norge. På sin hjemmeside kan du nå finne en pantekalkulator som forteller deg hvor stor miljøgevinst som panting av bokser, flasker og annen gjenvinnbar embalasje gir. Og med de nye pantesatsene som ble innført fra nyttår, er det nå enda mer penger å hente for deg ved å ta med tomgodset tilbake til butikken.