Vi blir eldre og får færre barn

Er du 50 kan du se fram til å leve til du er 90, men ikke forvent deg en skokk med barnebarn.

Eldre-boom: Mens vi blir stadig eldre kan vi regne med at barna og barnebarna vår blir enda eldre. Foto: SCANPIX 

Statistisk Sentralbyrås befolkningsframskriving er en nasjonal rapport om hvordan den norske befolkningen statistisk sett vil forandre seg fram mot år 2100 på nasjonalt grunnlag og fram mot 2040 på et regionalt grunnlag.