Med disse kjerringrådene fikser du møblene: – Det er en magisk liten sak ikke alle vet om

foto