– Det lønner seg å gå over huset sitt etter vinteren, og det aller viktigste er taket, mener byggmester Oddleif Henriksen.

Den erfarne byggmesteren ramser opp en rekke ting det er lurt å ha kontroll på, men taket kan ofte være roten til mye vondt. Derfor er det viktig å ikke la skader på taket utvikle seg. Aller helst bør du ta deg en tur opp i høyden selv, men en kommer også lang med et våkent blikk fra bakken.

Les også 12 smarte vasketips

-Prøv å få godt overblikk så du ser om noen av taksteinene eller mønsesteinene har knekt eller forsvunnet, eller kanskje bare skjøvet litt på seg. Hvis det er tilfelle, bør du finne ut hva som er årsaken, sier Henriksen.

Store ødeleggelser

Det norske klimaet kan være tøft for huset, og spesielt taket ditt. Og det kan gå mange år fra vannet begynner å trenge inn, til du merker det selv.

-Vannet kan trekke litt inn, så tørker det opp og slik kan det holde på i flere år før du oppdager det. Og da har det gjerne gått så lang tid at det har ført til omfattende skader på huset, forklarer byggmesteren.

scanpix12

Kreativ leder i Ifi.no, Bjørg Owren anbefaler å sette opp en sjekkliste for hva som må gjøres med huset.

-Når du har fått oversikt over hvordan det står til, er det lurt å lage en arbeidsliste over hva du må gjøre i året, og hva du kan skyve på til neste år. Det kan være så enkelt som å vaske fasaden, utbedre småskader eller kanskje male et strøk på et ekstra utsatt treverk. Mens det andre ganger trengs større arbeidsinnsats, sier Owren til Ifi.no.

Flate tak krever frie avløp

Byggmester Henriksen sier at det finnes mange sjekklister for vårkontroll av huset, og at de kan være fine å bruke som en huskeliste. Likevel er det taket, og de flate flatene han ber huseiere være ekstra oppmerksomme på.

-Nå bygges det mange funkishus, og de har jo flatt tak. Dermed er avløpet ekstra viktig å sjekke, så ikke vannet blir liggende på taket, eller på takterrasser for den saks skyld, sier han og fortsetter:

-Sjekk at vannet renner ned i takrennene og videre ned og bort fra huset, og at ikke graps og lauv eller skader i avløpet gjør at vannet ikke får fritt leide, forklarer Oddleif Henriksen.

scanpix12

Ifi.no har satt opp en liste over punkter det er lurt å sjekke på huset ditt.

Dette bør du se etter:

Kantdekk: Malingfilmen blir gjerne tynn over skarpe kanter på treverk. Spesielt gjelder det kanter mot den høvlede siden, og disse områdene krever ekstra godt vedlikehold.

Sprekkdannelse: Tynne sprekker i malingsfilmen er tegn på at den er blitt for tynn og bør utbedres.

Endeved og kuttflater: Endeveden, der kledningen avsluttes over grunnmuren, er et kritisk punkt. Det samme gjelder alle skjøter. Treverket må behandles med en impregnering eller grunning, og dekkes med maling for å forhindre fukt-inntrengning og råte.

Flassing og dårlig vedheft: Dårlig vedheft mellom eksisterende maling og kledning leder til flassing og avflating. Du oppdager dette tidlig, ved å sette en stripe tape på veggen. La den sitte en stund før du drar av, og sjekk om malingen følger med.

Omramminger og vannbrett: Detaljer og staffasje på huset slites ekstra. Se til at malingsfilmen er hel og dekkende.

Andre etasje: Ta en tur opp på stigen til overetasjen, og se på vinduer og innstramminger, og inn under takutspring med mer.

Vinduer: Hvordan ser underkanten av rammen ut? Er det sprekker i malingen og kittet? Vinduer på sørsiden er mer utsatt for sol og blir oftere slitt. Se om vinduskittet er intakt, og om det har oppstått sprekker i foringene.

Begroing: Har det begynt å vokse svertesopp eller er det kommet grønske på fasaden? Grønske og svertesopp ødelegger ikke malingsfilmen umiddelbart, men vil på sikt kunne få fukt til å trekke inn bak overflatebehandlingen og forårsake råte i kledningen.

Forvitring og falming: Ser malingen slitt ut, har overflaten begynt å forvitre, og har den begynt å sprekke opp? Falmer fargene? Etter en husvask ser du hva som er møkk og hva som er begynnende flassing.

Tak: Fjern mose og begroing. På flate tak er det viktig at sluk ikke tettes.

Takrenner og nedløp: Inspisere taket og takrennene og fjern gammelt løv og barnåler. Bruk hageslangen til å spyle vann for å sjekke at takrennene og nedløpene ikke er sprunget lekk, eller gå ut en regnværsdag og se at det fungerer slik det skal.

Bakkehellingen: Sjekk at bakken rundt huset heller vekk fra husveggen, slik at regnvann ikke ledes inn mot grunnmuren.

Grunnmuren: Sjekk at grunnmuren ikke har sprekker og at den er fri for sopp og alger, avskalling, setningsskader, vanninntrengning og saltutslag.

Skadedyr: Se etter tegn til angrep fra mus, rotter og maur.

Les også Gjør hagemøblene vårfine.