Skulle spare tid på nye byggeregler – må likevel bruke mer tid

foto